Wykrywanie-podsłuchów-dla-osób-prywatnych

Wykrywanie podsłuchów dla osób prywatnych

Coraz częściej w prowadzonej przeze mnie działalności detektywistycznej m.in. w zakresie spraw rodzinnych, spotykam się z klientami, którzy poprzez działania innych osób, często z kręgu bliskich, stali się ofiarami naruszenia ich prywatności.

Klienci zwracają uwagę, że ich małżonkowie, partnerzy posiadają informację, które nie były dla nich przeznaczone i nie wypowiadały ich w szerszym gronie. Informacje poufne przekazywali wyłącznie w rozmowie telefonicznej lub rozmowie w cztery oczy prowadzonej w domu lub  samochodzie.  Osoby nieuprawnione posiadają także wiedzę o miejscach w których bywali poruszając się samochodem. Sytuacja ta pozbawia w istotny sposób komfortu przebywania  w miejscu zamieszkania czy użytkowanych pojazdach.

Wynika to z faktu, że coraz powszechniejsza staje się praktyka podsłuchiwania się  nawzajem, a także śledzenia przy użyciu lokalizatorów GPS. Zdobyta w ten sposób wiedza jest następnie wykorzystywana przeciwko osobie inwigilowanej. Łatwość w stosowaniu tego typu metod można upatrywać w dużej dostępność sprzętu inwigilacyjnego, których ceny są coraz niższe.

Najczęściej w mieszkaniach i domach do inwigilowania stosuje się dyktafony i inne rejestratory audio oraz video, kształtem nie odbiegające od zwykłych rzeczy użytku codziennego (pendrive, długopis, listwa zasilająca).  Urządzenia te dzięki swojemu małemu rozmiarowi i formie  są bardzo łatwe do ukrycia w różnych miejscach i przedmiotach.

Przy okazji warto nadmienić, że wykorzystywanie urządzeń inwigilacyjnych w celu rejestrowania cudzych rozmów stanowi przestępstwo z art 267 kodeksu karnego. Przestępstwo to jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego.

Nasze biuro detektywistyczny oferuje Państwu usługę profesjonalnego wykrywania urządzeń inwigilacyjnych – mini kamer, podsłuchów radiowych analogowych i GSM (pluskwy), urządzeń działających w technologii GSM, UMTS, CDMA, DECT, Bluetooth, WiFi . Posiadany przez nas profesjonalny sprzęt w tym analizator widma pola elektromagnetycznego oraz  detektor złącz nieliniowych pozwala na wykrycie wszelkich urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz w tym także dyktafonów działających jak  i wyłączonych, rozładowanych.

Zlecając usługę wykrycia podsłuchów, kamer i lokalizatorów GPS odzyskujecie Państwo poczucie spokoju i prywatności we własnych domach lub pojazdach.

W celu zlecenia usługi wykrywania podsłuchów, kamer, lokalizatorów GPS prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 661 603 007.

Gwarantujemy wysoką skuteczność  dokonywanych sprawdzeń oraz pełną dyskrecją.